OŚRODEK WYPOCZNKOWY W SIERAKOWIE

DOMKI letniskowe, APARTAMENTY, POKOJE

Adres

ul. Słowicza 18
64-410 Sieraków

Mail

puszczyk@puszczyk.pl

}

Telefon

+ 48 601 885 397

Regulamin

Regulamin  Ośrodka Puszczyk

Warunki rezerwacji pobytów w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym  „Puszczyk”

1. Postanowienia ogólne
1.1 Doba hotelowa zaczyna się o 16:00, a kończy się o 10:00 dnia następnego.
1.2 Każdy wynajmowany domek oraz pokój jest przeznaczony dla określonej ilości osób wliczając w to dzieci.
1.3 Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku.
2. Zasady rezerwacji
2.1 Rezerwacji w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Puszczyk” należy dokonać:. – drogą mailową puszczyk@puszczyk.pllub osobiście.
2.2 Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w ciągu 2 dni roboczych od daty przyjęcia przez pracownika recepcji wstępnej rezerwacji.

2.3 Uiszczenie opłaty za pobyt jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu pobytu.
2.4 Wpłaty ZADATKU należy dokonać na rachunek bankowy PKOBP 05 1020 4027 00001802 1398 9191
2.5 W tytule wpłaty należy wpisać nazwisko, termin pobytu i numer telefonu osoby rezerwującej.
2.6 Rezerwacja jest zobowiązująca dla obu stron dopiero po wpłacie zadatku.
2.7 Wpłata zadatku oznacza akceptację warunków aktualnej oferty oraz regulaminu Ośrodka. Pozostałej części zapłaty za pobyt w obiekcie Gość winien dokonać przed przyjazdem lub w recepcji bezpośrednio przy zameldowaniu na pobyt.

2.8 Po upływie 4 dni i braku wpłaty rezerwacja ulega anulowaniu.
2.9 Ośrodek pobiera opłatę klimatyczną zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gminy Sieraków (tylko gotówka).
-Przy wystawieniu faktury VAT prosimy podać dane w dniu przyjazdu.

3.Zameldowanie

3.1 Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja 300 zł domek ,pokój 100zł Kaucja pobierana jest w gotowce w recepcji ośrodka i zwracana w ostatnim dniu pobytu, jeśli nie stwierdzono żadnych poważnych uszkodzeń lub braków w wyposażeniu w wynajmowanym domku ,pokoju.

3.2 Przy zameldowaniu Gość otrzymuje klucze do wynajmowanego domku, które należy zwrócić w dniu wyjazdu w recepcji lub osobie do tego upoważnionej. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata w wysokości 100,- PLN (koszt wymiany zamka).

3.3 Od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna, której należy przestrzegać

3.4 Zabrania się bez uprzedniej zgody właścicieli ośrodka przyjmować w domku na nocleg lub pobyt dzienny dodatkowych osób nie zgłoszonych do pobytu traktując ich jako swoich Gości.

Pobyt dodatkowych osób nie zgłoszonych do zameldowania jest płatny i wymaga zgłoszenia w recepcji i uzyskania zgody na pobyt.

3.5 Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Dzieci bawiące się na terenie ośrodka powinny pozostawać cały czas pod opieką osób dorosłych. W razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem dziecka pozostawionego bez opieki, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice i opiekunowie.

3.6 Gość zobowiązuje się do używania pomieszczeń i wyposażenia na terenie całego ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowania bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów BHP i P.POŻ

3.7 We wszystkich pomieszczeniach ,domki ,pokoje na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3.8 Rozpalanie grilli wyłącznie na trawie przed domkiem.

3.9 Na terenie ośrodka zabrania się organizowania hucznych przyjęć bez uprzedniej zgody i wiedzy właścicieli, a także zaśmiecania i zakłócania porządku.

3.10 Właściciele zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego wymeldowania osób nadużywających alkoholu, zachowujących się agresywnie bądź będących pod wpływem środków odurzających. Kosztami interwencji ochrony zostanie obciążony wymeldowywany gość ośrodka.

3.11 W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek, w związku z tym uprasza się o zachowanie czystości w zajmowanych domkach ,pokojach.

Również dbając o środowisko wynajmujący zobowiązany jest do segregacji odpadów

poprzez oddzielenie odpadów szklanych ,plastikowych ,papierowych od odpadów komunalnych.

3.12 Gość ma obowiązek poinformować personel lub właścicieli ośrodka o powstaniu ewentualnej szkodzie bądź zniszczeniu. Za uszkodzenia mienia wyrządzone przez Gościa właściciele mają prawo do pobrania opłaty stosownej do wartości poniesionej szkody.

3.13 Za prywatne rzeczy i mienie gości właściciele ośrodka nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

3.14 Ośrodek dysponuje własnym ogrodzonym ,zamykanym parkingiem (jeden samochód do domku lub pokoju.)

3.15 Internet Wi-Fi jest dostępny na terenie ośrodka jest bezpłatny.

3.16 Za pobyt Gości poza Ośrodkiem Wypoczynkowym właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

3.17 Na terenie ośrodka zabrania się rozbijania namiotów.

3.18 Osoby naruszające zasady powyższego regulaminu mogą być zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów na niewykorzystany wynajem.

3.19 Domki ,Pokoje należy przed opuszczeniem i oddaniem kluczy doprowadzić do stanu pierwotnego(stan przekazania) w przeciwnym razie

– potrącamy 50 zł z kaucji za sprzątanie.

4.Rezygnacja
W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
Niewykorzystanie w całości świadczeń już opłaconych
 (np. skrócenie pobytu), nie podlega zwrotowi.

5.Opłaty dodatkowe
Obiekt dysponuje (odpłatnym) łóżeczkiem dla małych dzieci.
Prosimy wcześniej uzgodnić potrzebę jego udostępnienia.
5.1 Akceptujemy zwierzęta  opłata 20 zł dziennie . Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją (tylko domki(gość -właściciel zwierzaka zobowiązany jest do posprzątania po swoim pupilu).Dodatkowa opłata końcowa  za sprzątanie przy pobycie zwierzątka  50 zł .

Na terenie ośrodka zwierzę może przebywać wyłącznie na smyczy.

Za zwierzę ponosi odpowiedzialność wyłącznie opiekun.

5.2 Pościele ,ręczniki własne

lub wynajęte  w Ośrodku

20 zł jednorazowo za 1 komplet pościeli
Opłata za energię elektryczną wg licznika wg cen operatora.
Kaucja za domki 300 zł, pokoje 100 zł płatna w dniu przyjazdu kaucje zwracamy w dniu wyjazdu. Zniszczenia i prąd odliczamy od kaucji.

Dodatkowa osoba dorosła  -70 zł ,dziecko do lat 8 –  50 zł

Wynajmujący (CHRONIMY Środowisko Sami) zobowiązany jest do segregacji śmieci.

NUMERY ALARMOWE 112

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kierownik Ośrodka       601 88 53 97

W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Manager  Ośrodka  Puszczyk    

Zadzwoń i zarezerwuj