Regulamin

Regulamin  Ośrodka Puszczyk

Warunki rezerwacji pobytów w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym  „Puszczyk”

1. Postanowienia ogólne
1.1 Doba hotelowa zaczyna się o 16:00, a kończy się o 11:00  dnia następnego.
1.2 Każdy wynajmowany  domek oraz pokój  jest przeznaczony dla określonej ilości osób wliczając w to dzieci.
1.3 Warunkiem dokonania rezerwacji jest wpłata zadatku.
2. Zasady rezerwacji
2.1 Rezerwacji w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym „Puszczyk” należy dokonać:. – drogą mailową puszczyk@puszczyk.pl. lub osobiście.
2.2 Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku  w ciągu 4 dni roboczych od daty przyjęcia przez pracownika recepcji wstępnej rezerwacji.

2.3 Uiszczenie opłaty za pobyt jest  jednoznaczne z akceptacją regulaminu pobytu.
2.4 Wpłaty zadatku należy dokonać na rachunek Bankowy :
bądź  w recepcji  Ośrodka.
2.5 W tytule wpłaty należy wpisać nazwisko, termin pobytu i numer telefonu osoby rezerwującej.
2.6 Rezerwacja jest zobowiązująca dla obu stron dopiero po wpłacie zadatku.
2.7 Wpłata zadatku oznacza akceptację warunków aktualnej oferty oraz regulaminu Ośrodka. Pozostałej części zapłaty za pobyt w obiekcie Gość winien dokonać  przed przyjazdem
lub w recepcji bezpośrednio przy meldunku przy zameldowaniu.

2.8 Po upływie 4 dni roboczych od dnia przyjęcia wstępnej rezerwacji i braku wpłaty zadatku,
obiekt ma prawo wynająć uprzednio zarezerwowane miejsca bez konieczności powiadomienia Gościa.
2.9 Ośrodek pobiera opłatę klimatyczną zgodnie ze stawkami obowiązującymi na terenie Gminy Sieraków (tylko gotówka).
-Przy wystawieniu faktury VAT prosimy podać dane w dniu przyjazdu.

3.Zameldowanie

3.1 Przy zameldowaniu pobierana jest kaucja   200 zł -domek ,pokój 100zł  Kaucja pobierana jest w gotowce w recepcji ośrodka i zwracana w ostatnim dniu pobytu, jeśli nie stwierdzono żadnych poważnych uszkodzeń lub braków w wyposażeniu  w wynajmowanym  domku,pokoju.

3.2 Przy zameldowaniu Gość otrzymuje klucze do wynajmowanego domku, które należy zwrócić w dniu wyjazdu w recepcji lub osobie do tego upoważnionej. W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata w wysokości 100,- PLN (koszt wymiany zamka).

3.3 Od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego na terenie ośrodka obowiązuje cisza nocna, której należy przestrzegać

3.4 Zabrania się bez uprzedniej zgody właścicieli ośrodka przyjmować w domku na nocleg lub pobyt dzienny dodatkowych osób  nie zgłoszonych do pobytu traktując ich jako swoich Gości.

Pobyt dodatkowych osób nie zgłoszonych do  zameldowania  jest płatny i wymaga zgłoszenia  w recepcji i uzyskania zgody na pobyt.

3.5 Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w ośrodku dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Dzieci bawiące się na terenie ośrodka powinny pozostawać cały czas pod opieką osób dorosłych. W razie jakiegokolwiek nieszczęśliwego zdarzenia z udziałem dziecka pozostawionego bez opieki, odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice i opiekunowie.

3.6 Gość zobowiązuje się do używania pomieszczeń i wyposażenia na terenie całego ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowania bezpieczeństwa w rozumieniu przepisów

BHP i P.POŻ

3.7 We wszystkich pomieszczeniach ,domki,pokoje na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

3.8  Rozpalanie  grilli wyłącznie na trawie przed domkiem.

3.9 Na terenie ośrodka zabrania się organizowania hucznych przyjęć bez uprzedniej zgody i wiedzy właścicieli, a także zaśmiecania i zakłócania porządku.

3.10 Właściciele zastrzegają sobie prawo do natychmiastowego wymeldowania osób nadużywających alkoholu, zachowujących się agresywnie bądź będących pod wpływem środków odurzających. Kosztami interwencji ochrony zostanie obciążony wymeldowywany gość ośrodka.

3.11 W trakcie pobytu Goście samodzielnie dbają o porządek, w związku z tym uprasza się o zachowanie czystości w zajmowanych domkach,pokojach.

Również  dbając o środowisko  wynajmujący  zobowiązany jest do segregacji  odpadów

poprzez oddzielenie odpadów szklanych,plastikowych,papierowych od odpadów komunalnych.

Recepcja dysponuje  dodatkowymi workami-foliami.

3.12 Gość ma obowiązek poinformować personel lub właścicieli ośrodka o powstaniu ewentualnej szkodzie  bądź zniszczeniu. Za uszkodzenia mienia wyrządzone przez Gościa właściciele mają prawo do pobrania opłaty stosownej do wartości poniesionej szkody.

3.13 Za prywatne rzeczy i mienie gości właściciele ośrodka nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

3.14 Ośrodek dysponuje własnym ogrodzonym ,zamykanym parkingiem  (jeden samochód do domku lub pokoju.)

3.15 Internet Wi-Fi jest dostępny na terenie ośrodka  jest bezpłatny.

3.16 Za pobyt Gości poza Ośrodkiem Wypoczynkowym  właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.

3.17 Na terenie ośrodka zabrania się rozbijania namiotów.

3.18 Osoby naruszające zasady powyższego regulaminu mogą być zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia ośrodka bez zwrotu kosztów na niewykorzystany  wynajem.

3.19 Domki,Pokoje należy przed opuszczeniem i oddaniem kluczy  doprowadzić do stanu pierwotnego(stan przekazania)  w przeciwnym razie – potrącamy 30zł  z kaucji  za sprzątanie.

4.Rezygnacja
W przypadku rezygnacji z pobytu zadatek nie podlega zwrotowi.
Niewykorzystanie w całości świadczeń już opłaconych (np. skrócenie pobytu), nie podlega zwrotowi.

5.Opłaty dodatkowe
Obiekt dysponuje (odpłatnym) łóżeczkiem dla małych dzieci.
Prosimy wcześniej uzgodnić potrzebę jego udostępnienia.
5.1 Akceptujemy zwierzęta – opłata 20 zł dziennie . Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją (tylko domki(gość -właściciel  zwierzaka zobowiązany jest do posprzątania po swoim pupilu).

Na terenie ośrodka  zwierzę może przebywać wyłącznie na smyczy.

Za zwierze ponosi odpowiedzialność   wyłącznie  opiekun.

5.2 Pościele  własne lub wynajęte 10 zł jednorazowa opłata-powyżej 4-dób  gratis.
Opłata za energię elektryczną  wg licznika wg cen operatora.
Kaucja za domki  200 zł,pokoje 100zł  płatna w dniu przyjazdu kaucje zwracamy w dniu wyjazdu. Zniszczenia i prąd odliczamy od kaucji.

Dodatkowa osoba  dorosła  35zł ,dziecko 15 zł

NUMERY ALARMOWE :

Kierownik Ośrodka       601 88 53 97

Policja                             997 kom 112

Straż Pożarna                   998 kom 112

Pogotowie                         999 kom 112

W sprawach nieuregulowanych  niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                                                          Manager  Ośrodka  Puszczyk